Ө
Өөхөн сүүлт атигдаахай
Өөхөн сүүлт атигдаахай

 

 

Монголын улаан номонд орсон амьтад

 

 

Өөхөн сүүлт атигдаахай Латинаар: Salpingotus grassicauda vinogradov нь амьтны аймгийн мэргэчдийн баг болох алагдааганы овогт багтдаг. Монголын говь цөлийн бүсэнд алаг цоог дархсан ховор мэрэгч юм. Үетэн алаг өвс , шавагт элстэй дов сондуулт талд нутаглана. Монголд их нуурын хотгор , нууруудын хөндий, зүүн гарын болон алтайн өмнөх говь, Өмнөговь, Дорноговь, Дундговийн өмнөх хэсгээр тархжээ. Монголд энэ зүйлийг хамгаалах арга хэмжээ авч байгаагүй. ОХУ-ийн улаан номонд орсон.

Өөхөн сүүлт атигдаахай
Өөхөн сүүлт атигдаахай