Өлчир дэгд

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Өлчир Дэгд. Латинаар: Gentiana Algida Pall нь тагийн ба дэд тагийн бүслүүрийн нуга, цармын чийглэг, намагтай нуга, намагжсан асгарга , уулын жижиг горхийн эрэг, нуга, хуштай шинэсэн ойн дээд захаар ургадаг олон наст өвслөг ургамал. Хөвсгөл, Хэнтий, Хангай, Монгол Алтай, Говь-Алтайн тойрогт тохиолдоно. Үрээр үрждэг. 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Өлчир дэгд
Өлчир Дэгд. Gentiana Algida Pall