Өдлөг хялгана

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Өдлөг хялгана. Латинаар: Stipa Pennata нь элсэрхэг хээр, их элсний зах, уулын чулуурхаг хайргат бэлд ургадаг олон наст өвслөг ургамал юм. Баруун хангай, Монгол Дагуурт тохиолдоно. Нөөц маш бага. Үрээр үржиж, нахианаасаа жил бүр эрчимтэй сэргэж ургана.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Өдлөг хялгана
Өдлөг хялгана. Stipa Pennata