Үсхий улиас

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Үсхий улиас. Латинаар: populus pilosa rehd нь уулсын хоорондох голын талбиун хөндий, ам хавцал даган ургаж шугуй төгөл үүсгэдэг модлог ургамал юм. Монголд Хангай, Монгол Алтай, Говь-Алтайн бүс нутагт ургадаг.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Үсхий улиас
Үсхий улиас. populus pilosa rehd