Ү
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 7 (2)
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 7 (2)

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

1. Дундад зууны Каталоны Шавм жимбүүр (Catalan shawm), 2. Италийн Чиарамэлла жимбүүр (Ciaramella oboe)

 

 

Ардчилсан Конгын Ёмбэ омгийн шүгэл (Yombe whistles)

 

 

Шавм жимбүүр буюу Дундад зууны модон үлээвэр хөгжмийн зэмсэг (Medieval Shawm). Зурагт: Мексик (Mexican), Марокка (Moroccan), Египет (Egyptian), Түрэг (Turkish), Македон (Macedonian), Каталон (Catalan), Валенс (Valencian), Баск (Basque), Бретон (Breton), Дундад зууны Англи ('Medieval' English), Итали (Italian) Унгарын Шавм жимбүүр (Hungarian Shawms).

 

 

Ази, Европ, Африк, Америкт өргөн тархсан Урам (Horn)

 

 

1. Араб, Ойрхи Дорнодын Нафир бүрээ (Nafir long horn), 2. Ирландын Төмөр урам (Iron Blowing horn)

 

 

1. Мелодика товчлуурт аман хуур (Melodica pneumatic and keyboard harmonica), 2. Хохнер пүүсийн Сопрано Мелодика (Hohner Soprano Melodica), 3. Мелодика товчлуурт аман хуурч 

 

 

1. Швед, Норвегийн Нэвэрлур урам (Neverlur horn) Бирч барк лур урам (Birch bark lur horn), 2. Түрэгийн Мэй жимбүүр (Turkey Mey oboe)

 

 

1. Австралийн Металл Дижериду урам (Iron didjeridoo trumpet), 2. Герман, Англи, Франц, Унгарын Мирлитон жимбүүр Mirliton Оboe

 

 

Боливийн Моксэно бишгүүр (Moxeno flute) буюу Боливи Моксэно бишгүүр (Bolivian Moseño Flute). Уг бишгүүрийг өөрөөр Мохокэно (Mohoceño) хэмээн нэрлэдэг.

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 7 (2)
Шотландын Бомбард (Bombard) буюу Чартэр жимбүүр (Chanter Oboe)
Балкан, Босни Герцеговин, Югославын Дипл кларнет (Dipl clarnet)
Германы хөгжмийн зэмсэг урлаач Фердинанд Штраус (Ferdinand Strauss)(1865-1923) болон түүний Штраус Дорафон (Strauss Doraphone)
Эртний Египетийн Тутанхамоны бүрээ (Tutankhamun trumpet)
Мелодика товчлуурт аман хуур (Melodica pneumatic and keyboard harmonica). Герман
Литов бялар (Lithuania Clarinet)
Ангол болон Ардчилсан Конга улсын Чоквэ омгийнхоны модон шүгэл (Chokwe wooden Whistle)