Ү
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 6 (2)
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 6 (2)

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

 

1. XIX зууны сүүлээр Японы Кабуки театр болон Японы ардын дуу хөгжимд ашиглагдах болсон 1,6 см голчтой, 46 см урттай Шинобуэ хулсан бишгүүр (Shinobue Bamboo Flute), 2. Германы M.Hohner пүүсийн аман хуурууд (Harmonica by M.Hohner), 3. ХХ зууны эхээр Хятадад буй болсон Куди бишгүүр (Qudi Transverse Flute). Ойролцоогоор 66 см урттай уг бишгүүрийн зүүн талд байрлах ганц нүхний тусламжтайгаар зөгий, хэдгэнэтэй төстэй дуу авиа гаргадаг. 4.  До өргийн Герман жимбүүр (German Oboe in C). 1730-1740 он

 

 

1. Индонез Суматра арлын Пуруик цагаан будааны сүрлэн урам (Pupuik rice straw horn), 2. Баруун Африк, Гвинеин Тамбин ака Фула бишгүүр (Tambin aka Fula Flute)

 

 

1. Эквадор болон Канарын аралын  Рондадор найрал баглаа бишгүүр (Rondador pan flute), 2. Францын Пэтитэ бишгүүр (Petite flute), 3. Германы Файф бишгүүр (Faif flute)

 

 

Кельт, Швейцарын Рийнастор урам (Reenactor horn)

 

 

Америк, Европын Армийн бүрээ (Military trumpet)

 

 

1. Баруун Европын Аргил Флейт бишгүүр (Bass flute), 2. Африк бялар (African Clarinet) буюу Нигерийн Борно мужын Карэкарэ омгийнхоны бялар (Karekare Clarinet)

 

 

Англи Хоромсон Флажолет бишгүүр (Double Flageolet)

 

 

1. Германы хөгжмийн зэмсэг урлаач Гунтрам Вольф(Guntram Wolf) болон Бенедикт Эппельсхайм  (Benedikt Eppelsheim) нарын Лупофон (Lupophon) хэмээх модон үлээвэр хөгжмийн зэмсэг. Уг хөгжим аргил жимбүүрийн (Bass oboe) төрөл зүйлд багтана. 2. Италийн Флауто пикколо (Flauto piccolo), 3. Филиппиний Банауэ оготор бишгүүр Banaue short flute

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 6 (2)
Иоганн Шунк (Johann Schunk) пүүсийн 1920 онд үйлдвэрлэсэн Америкийн гоо бүсгүй аман хуур (Miss America harmonica by factory Johann Schunk)
Францд 1890 онд үйлдвэрлэсэн 914 см урттай Таяган аман хуур (Walking-Stick Harmonica)
Англид 1900 онд үйлдвэрлэсэн Таяган аман хуур (Walking-Stick Harmonica)
Пионерын бүрээ (Pioneer bugle)
Скаут бүрээ (Bugle of the boy Scout)
Аргил үелэх бишгүүр (Bass Recorder)
Ромын Апито шүгэл (Apito Romano whistle)
Америкийн Коннектикут хотод 1928 онд Геккэльфон болон Баритон жимбүүрийн дундаж хэв шинжийг агуулсан Конно Саксофоныг (Conn-O-Sax) зохион бүтээжээ.
Герман, Итали, Унгар, Шотландад XV-XVI зуунд буй болсон Гэмсхорн (Gemshorn)