Ү
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 4 (2)
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 4 (2)

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

1. Уэльс, Шотландын Пибгорн урам (Pibgorn), 2. Контрабас Рекордер (Contra Bass Recorder), 3. 1975 оноос буй болсон Субконтрабас Рекордер (Sub-great bass recorder / Contra-great bass)

 

 

1-2. Хойд Америкийн Индиан Пимак бишгүүр (Pimak Flute), 3. Гурамсан Пимак бишгүүр (Triple Pimak Flute)

 

 

 

1. Соприлло буюу Сопраниссимо саксофон (Sopranissimo / Soprillo Saxophone) буюу Пикколо саксофон (Piccolo saxophone), 2. Шри Ланкын Хоранава жимбүүр (Horanava oboe), 3-4. Этиопийн Вашинт цууран бишгүүр (Washint flute)

 

 

Тартолт (Tartölt) буюу Тартолд (Tartöld) нь Сэргэн мандалтын үеийн Австрийн луу хэлбэрийн давхар шууст үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм.

 

 

1. XVI - XVII зуунд Баруун Европд буй болсон Евнух бишгүүр (Eunuch flute) буюу Сонгино бишгүүр (onion flute). Уг модон бишгүүрийг мөн Мирлитон (Mirliton) хэмээн нэрлэдэг. 2. Энэтхэгийн Ассам мужын Пэпа урам (Pepa horn) (Ассамаар: বিহু), 3. Сэргэн мандалтын үеийн Германы Саксоноос гаралтай Кортхолт хос шууст (Kortholt double reed wooden flute) модон бишгүүр.
 
 
Эртний Маяагийн Каури бишгүүр (Ancient Kauri Mayan Flute). Шинэ Зеландын хөгжим урлаач Тодд Чаплин (Todd Chaplin) хуучны Маяагийн индианчуудын бишгүүрийг сэргээн буй болгожээ. Тодд Чаплины хоромсон Каури бишгүүр (Ancient Kauri Mayan Double Flute)
 
 
1. Түвд, Балба, Монголын Буддын сүм дуганад ашигладаг Раг Гшог ма дун бүрээ (Rag Gshog ma Conch Shell Trumpet), 2.  а. Пруссийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Готфрид Мартины (Gottfried Martin) 1822 онд урласан мөнгөн тоног, товчлуур, зааны ясан мундштук бүхий Гурван янзаар угсардаг бишгүүр,  (Flute Three alternate joints),  б. 1355 онд Лондоны  Goulding & Company -д үйлдвэрлэсэн До өргийн бялар (Clarinet in C by Goulding & Company), в. Прагад 1810 онд Франц Чермакийн (Franz Czermak) бүтээсэн Соль өргийн Бялар  (Clarinet in high G by by Franz Czermak)
 
 
Хятадад ХХ зууны эхээр буй болсон Суона жимбүүрийн (Suǒnà double-reeded oboe) төрлийн Хайди буюу Далайн жимбүүр (Haidi / Sea oboe). Уг жимбүүрийг өөрөөр Амзай (Aizai double-reed oboe) хэмээн нэрлэдэг.
 
 
 

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 4 (2)
XVII зуунаас Румынд үүсч хожим Молдав, Украинд дэлгэрсэн 20 гуурс хоолой бүхий Най баглаа бишгүүр (Nai pan flute)
Пакистан бялар (Pakistan clarinet)
Судан бишгүүр (End-Blow Flute from Sudan)
Сэргэн мандалтын үеийн Ракэт давхар шууст үлээвэр хөгжим (Rackett Renaissance double reed wind instrument)
Сэргэн мандалтын үед буюу 1550-1700 онд Баруун Европд буй болсоно Фаготын өвөг Дулциан хэмээх хоёр шууст модон жимбүүр. Уг жимбүүрийг Англид Куртал (Curtal), Германд Дулзайн (Dulzian), Испанид Дулзэйна (Dulzeina), Францд Дулциан, (Dulcian) гэдэг
Австрийн хөгжим урлаач Волфганг Куссын (Wolfgang Küss) До өргийн Бялар (Clarinet in C). 1827-1830 он
Венийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Иоганн Зиглерийн (Johann Ziegler) 1840 онд урласан арван дөрвөн гуулин даралтат товчлуур бүхий Жимбүүр (Oboe by Johann Ziegler).