Ү
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 3 (2)
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 3 (2)

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

1. Зааны ясан эргийн Тромпа урам (Trompa horn) буюу Куэрно урам (Cuerno horn), 2.  Францын Жануэл ангийн дуудлага  (Januel call horn), 3. Европд тархсан Корнеттино урам (Cornettino aerophone)

 

 

1. Бельгийн хөгжим урлаач Франсуа Луи (François Louis) болон түүний 1999 онд бүтээсэн Авлочромэ хос сапрано Саксфон (Aulochrome two soprano saxophones), 2. Боливи, Перугийн Тарка модон бишгүүр (Tarka / Tarca wooden flute). Уг бишгүүрийн Аргентин хувилбарыг Аната (Anata wooden flute) хэмээн нэрлэдэг.
 
 
 
 
Өмнөд Америкийн Апито Тайрона шүгэл (Apito Tairona Whistle)(1300-1500 он)
 
 
 
 
Кастили, Мавританы Анафил урт бүрээ (Anafil trumpet)
 
 
Ганын Атэнтэбэн хулсан бишгүүр (Atenteben bamboo flute)
 
 
 
Аргил бишгүүр (Bass flute)
 
 
 
 
Америкийн хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч Жеймс Жонсон (James Johnson) болон түүний зохион бүтээсэн Цагриган буюу Гогцоо бишгүүр (Ring flute)
 
 
 
 
Октавин (Octavin) нь нэг шууст модон үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Дуугаралтын цар хүрээ ♯3,G6. Октавиныг 1893 онд Саксоны Юллус Жэхрин (Julius Jehring), Оскар Адлер (Oskar Adler), Герман Жордан (Hermann Jordan) нар зохион бүтээж зохиогчийн эрх авчээ. 

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 3 (2)
Мапуче, Чили, Аргентин, Америкын Пифилка (Pifilka whistle) буюу Пилфика (Pilfika whistle) шүгэл.
Боливи, Перугийн Антара баглаа бишгүүр (Peruvian Antara pan flute)
Тунисын Зукра туламан бишгүүр (Zukra bagpipe)
Бароккогийн үеэс Германд тоглогдох болсон Крумхорн давхар шууст матигар урам (Crumhorn alto double-reed aerophone)
Нигер бялар (Nigerian Clarinet)
1910 онд Италийн бишгүүрч Абелардо Aлбиси (Abelardo Albisi)(1872-1938) Албисифон (Аlbisiphone) буюу Аргил бишгүүрийг (Bass flute) зохион бүтээжээ.
Орос бялар (Russian clarinet). Шапкин Олег Федоскиногийн "Бялар үлээж буй бүсгүй" уран зураг.
Киргизийн Өндгөн цуур (Chopo choor)