Ү
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 2 (2)
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 2 (2)

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

Австри, Швейцарийн хөгжмийн зэмсэг цуглуулагч Хэрзка Нил (Herzka Nil) янз бүрийн улс орны 300 жимбүүр, 233 бишгүүр, 103 бялар цуглуулжээ. 

Хэрзка Нилийн цуглуулагаас: 1. Испанийн Граилла модон жимбүүр (Grailla wooden oboe) болон хос шууст Дулзайна буюу Дулзэйна жимбүүр (Dulzaina / Dulzeina Spanish double reed oboe), 2. Литвийн Ураман бялар (Lithuania HornClarinet), 3. Словян эрдүү жимбүүр (Slavonic alto oboe) буюу Барокко урам (baroque cor anglais)

 

 

Австри, Швейцарийн хөгжмийн зэмсэг цуглуулагч Хэрзка Нилийн (Herzka Nil) цуглуулага:  1. Занзибарын (Африк) Нзумапи бялар (Nzumari clarinet), 2. Африкийн Ураман бялар (HornClarnet), 3. Баруун Африк, Нигерийн Алгаита жимбүүр (Algaita / El ghaita oboe), 4. Узбек жимбүүр (Uzbekistan oboe)  5. Вьетнамын Кхен жимбүүр (Khen oboe)

 

 

Хөгжмийн зэмсэг цуглуулагч Хэрзка Нилийн (Herzka Nil) цуглуулага:  1. а. Магриб буюу Мароккo туламан бишгүүр (Maghreb Bagpipe), б. Их Британ туламан бишгүүр (Great Britain Bagpipe), 2. Балба, Түвдийн Ганлин бүрээ (Nepal, Tibet Gyaling), 3. Малай жимбүүр (Malayan oboe), 4. Пакистаны Кветта жимбүүр (Quetta oboe)

 

 

1. Сахарын Жалэйка жимбүүр (Jaleïka oboe), 2. Гхаити жимбүүр буюу Тунисын жимбүүр (Ghaita oboe / Tunisian oboe), 3. Марокко жимбүүр буюу Гхаита жимбүүр (Morocco oboe / Ghaita oboe), 4. Чадын Алгаита жимбүүр (Chad Algaita oboe), 5. Гхаита жимбүүр болон Магриб жимбүүр (Ghaita oboe / Maghreb oboe)

 

 

1. Гхаита, Эс-Сувейр, Мароккогийн жимбүүр (Ghaita /Essaouira / Morocco oboe), 2. Францын цэргийн хөгжимд ашигладаг Гаита жимбүүр (Ghaita oboe instrument official French army), 3. Мали Алгаита жимбүүр (Mali Algaita oboe), 4. Сенегал Алгаита жимбүүр (Senegal Alghaïta oboe) 

 

 

1. Армяны Шви бишгүүр (Shvi flute, Армянаар: Շվի), 2. Азербайжан, Армян, Турк, Гүржийн Зурна жимбүүр (Zourna / Zurna oboe), 3. Армяны Паркапзук туламан бишгүүр (Parkapzuk bagpipe)

 

 

1. Югослав, Боснигийн Двожнич хоромсон бишгүүр (Dvojnich), 2. Оросын Курс мужын Пыжатка (Pyzhatka), 3. Болгарын Двоянка хоромсон бишгүүр (Dvoyanka), 4. Энэтхэгийн Рканг глинг бүрээ (Rkang gling / Thighbone Trumpet)

 

 

 

1. Перу Наска (Nazca) омгийнхоны ясан бишгүүр (Bone flute Peruvian Nazca people), 2. Македоны Кавал бишгүүр (Macedonian Caval flute), 3. Болгарын Каваль бишгүүр (Bulgarian Kavala flute), 4. Босни бишгүүр (Bosnian flute)

 

 

Францын Бретоны Аксонэ хромат Бомбардэ үелэх бишгүүр (Chromatic bombarde by Axone)

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 2 (2)
Балбын Мвали бялар (Nepal Mvali clarinet)
Бирмийн хос шууст Хнэ жимбүүр (Hne Oboe)
Занзибар Танзанийн Зумари бялар (Zumari clarinet)
Мадагаскарын Кабири жимбүүр (Kabiri oboe)
1. Азербайжан, Армян, Турк, Гүржийн Зурна жимбүүр (Zourna / Zurna oboe), 2. Гүрж, Армяны Дудук жимбүүр (Duduk oboe)
Пху жимбүүр (Phu oboe) буюу Пку (Pku oboe), Паку (Paku oboe)
Турк, Армян, Кавказ, Ойрхи Дорнод, Балканы Дудук жимбүүр (Duduk oboe)