Ү
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 13 (2)
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 13 (2)

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

Бассет бялар болон түүний төрлүүд (Basset clarinet and its types)

 

 

1. Хятадын Хэнань мужаас олдсон м.э.ө 6000 онд холбогдох Жиаху ясан бишгүүр (贾湖骨笛 - Jiahu bone flute), 2. Мексик шавар шүгэлэн бишгүүр (Mexican clay wisthle flute)

 

 

1. Герман жагсаалын бишгүүр (German Marching flute), 2. Нэг товчлуурт бишгүүр (One-keyed Fife). XIX зуун, 3.  Англи товчлуурт бишгүүр (English Keyless wooden flute),
4. Америк модон бишгүүр (American wooden fife). 5. Хуванцар бишгүүр (Plastic fife). XX зуун.

 

 

1. Боливийн Хатан хаан шууст бишгүүр (Bolivian Qoena reed flute), 2. Индианы Сиётанка хэмээх амьтны онго дүрс бүхий бишгүүр (Native North American Siyotanka with animal totem flute)

 

 

Францын хөгжмийн зэмсэг урлаач Ф. Дупины 1890-ээд он урласан Дупинофон буюу Одой бялар (Dupinophone or Kind clarinet by F. Dupin)

 

 

1. Англи гаралтай  Америкийн хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэгч Хенри Дистиний Долоон дэлхээт Дистин альт бүрээ (Seven separate bells Alto horn by Henry Distin), 2. Боливийн Ямпара омгийнхоны Сенкатанкана буюу Токхоро үлээвэр хөгжим (Senqatanqana or Tokhoro aerophone-Yampara people of Bolivia)

 

 

1. Бразилийн Амазоны Индиан омгийнхоны Найрал бишгүүр (Brazilian Amazon Harmonic bamboo flute), 2. Хоромсон болон Гурамсан баглаа бишгүүр (Double and Triple pan Flutes)

 

 

1. Боливийн Кечуа омгийнхоны үлээвэр хөгжим (Quechua ethnic groups  aerophone). Кечуа үлээвэр хөгжмийг Пинкилло (Pinkillo), Пинкхуллус (Pinkhullus), Чайес (Chajjes), Мачес (Much’as), Турумес (Turumes), Токхорос (Tokhoros), Ролланос (Rollanos), Лаутас (Lautas) хэмээн нэрлэдэг , 2. Андын үлээвэр хөгжим (Andean aerophone)

 

 

1. Шинэ Зеландын Маори омгийнхоны Маори бишгүүр (Maori flûte), 2. Ардчилсан Конга улсын Мбала (Mbala) болон Суку  (Suku)  омгийнхоны шүгэл (Mbala / Suku Whistle), 3. Коста Рикогийн Сарьсан багваахай шавар бишгүүр (Costa Rican Bat ceramic flute), 4. Тайланд Альт окарина (Thailand ceramic Alto ocarina)

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 13 (2)
Ардчилсан Конга улсын Куба омгийнхоны Ангийн модон шүгэлэн бишгүүр (Kuba Hunter Woodен Whistle Flute)
а. Франц аргил бялар (French Bass clarinet), Итали аргил бялар (Italian Bass clarinet)
1-2. Модерн Баритон гобой (Modern Baritone oboe), 3. Геккельфон баритон гобой (Heckelphone baritone oboe)
1. Мюзетт энгийн жимбүүр (Musette simple oboe), 2. Сопрано Саррусофон (Soprano Sarrusophone)
Хойд Америкийн Индианчуудын Модон Окарина (Native North American Wooden Ocarina)
Хойд Аргентин болон Бразилийн Амазоны Индиан омгийнхоны шувууны дуу авиа гаргагч Коёк шовширго (Coyok imitation birds wooden callers)
Камеруны Бамилеке омгийнхоны бишгүүр (Bamileke Flute)