Ү
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 11 (2)
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 11 (2)

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

 

1. Францын Бюффе-Крампон пүүсийн Контр Альт бүрээн кларнет (Contra-Alto bell clarinet  by Buffet-Crampon). 1899 он. 2-3. Францын Бюффе-Крампон пүүсийн Франц Флажолет (French Flageolet by Buffet-Crampon), 4. Франц Гуулин Ангийн урам (Brass Hunting horn), 4. Хавайн Мэуи Зэфоон Халаасны Саксофон (Maui Xaphoon Pocket Sax)

 

Японы Ямаха пүүсийн Кларнет (Yamaha clarinet)

 

 

1. Товчлуурт бишгүүр (Keyed flute), 2. Пикколо бишгүүр (Piccolo flute), 3. Аргил бишгүүр (Bass flute), 4. Альт бишгүүр (Alto flute)

 

 

Австралийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Линдси Поллакын Туршилтын Кларнетууд (Experimental clarinets by Lindsey Pollack)

 

 

Шинэ Зеландын Маори омгийнхоны Нгуру буюу Завь хэлбэрийн шүгэлэн бишгүүр (Nguru vessel whistle flute)

 

 

1. Өмнөд Америкийн Жимсний хальсаар үйлдсэн шүгэл (South American Hollow Fruit whistle), 2. Өмнөд Америкийн Яст мэлхий хэлбэрийн шавар шүгэл (South American Skull - shaped clay whistle), 3.Өмнөд Африкийн Дохионы модон бүрээ (South African signal wooden whistle), 4. Колумбын зэсэн шүгэл (Colombian Copper whistle), 5. Өмнөд Америкийн Яс болон Яст мэлхийн хуягаар үйлдсэн шүгэл (South American Bone and Skull whistle), 6. Британийн Колумбын дөрвөн өнгө дуугаралт бүхий модоор үйлдсэн шүгэлэн бишгүүр (British Columbian Four-toned wooden whistle flute)

 

 

1. Перугийн чулуун баглаа бишгүүр (Peruvian stone pan pipe), 2. Перугийн шавар баглаа бишгүүр (Peruvian clay pan pipe), 3. Японы Пайхсиао хулсан баглаа бишгүүр (Paihsiao bamboo pan pipe), 4. Метал болон Хуванцараар үйлдсэн Тоглоомон "Шидэт баглаа бишгүүр" (“The Magic flute” Toy metal / plastic pan pipe), 5. Чехийн Марова модон баглаа бишгүүр (Moravian wooden pan pipe)

 

 

1. Түвдийн Глинг бү гурамсан бишгүүр (Gling-bu wooden triple flute), 2. Өмнөд Америкийн шууст гурамсан шүгэл (South American Triple reed whistle), 3. Америкийн Кохлер дөрвөн товчлуурт Пиколло бишгүүр (Kohler Four-keyed Piccolo). 1800-гаад он, 4. Берли туршилтын альт бишгүүр (Burghley Expermental alto flute), 5. Берли туршилтын аргил бишгүүр (Burghley Expermental bass flute). XIX зуун, 6. Ирландын Рудалл Картэ аргил бишгүүр (Rudall Carte bass flute), 1933 он, 7. Фа өргийн бишгүүр (Flute in F). XIX зуун, 8. Английн Мэтзлер нэг товчлуурт бишгүүр (Metzler One-keyed flute). 1800-гаад он, 9. Францын Бэлиссент дөрвөн товчлуурт бишгүүр (Belissent Four-keyed flute), 10. Английн Милхаус зургаан товчлуурт бишгүүр (Milhouse Six-keyed flute). XIXзуун, 11. Английн Друэ найман товчлуурт зааны ясан бишгүүр (Drouet Eight-keyed ivore flute). XIX зуун

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 11 (2)
Германы Mollenhauer Recorders пүүсийн хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч Герберт Петцольдын (Herbert Paetzold) Дөрвөлжин Аргил Рекордер (Square bass Recorder)
Хавайн Мэуи Зэфоон Халаасны Саксофон (Maui Xaphoon Pocket Sax)
Ацтекийн Тлапитзалли шавар шүгэлэн бишгүүр (Tlapitzalli clay whistle flute)
1. Мексик Хоромсон шавар бишгүүр (Mexican clay Double pipe), 2. Мексик гурамсан шавар бишгүүр (Mexican clay Triple pipe), 3. Мексик дөрөмсөн шавар бишгүүр (Mexican clay Quadruple pipe)
1. Хоромсон ясан шүгэл (South American bone double whistle), 2. Двояничка хоромсон шүгэл (Slavonic Dvojachka double whistle), 3. Югослав Двоинике хоромсон бишгүүр (Yugoslavian Dvoynice double flute), Румын хоромсон бишгүүр (Romanian double flute)
1-2. Боливи, Перугийн баглаа бишгүүр (Bolivian & Peruvian wooden pan pipe), 3. Румын баглаа бишгүүр (Romanian wooden pan pipe), 4. Өмнөд Америкийн хоромсон баглаа бишгүүр (South American double pan pipe)