Ү
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 10 (2)
Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 10 (2)

 

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

Нидерландын Мидвинтерхорн урам (Midwinterhoorn). Польшд уг урамыг Лигавка (Ligawka Natural Horn) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

1. XIX зууны сүүл, XX зууны эхэн үеийн Америкийн Буэгелейсен болон Жакобсон пүүсийн Клариофон (Clariophone by Buegeleisen and Jacobson), 2. Америкийн Чарльз Бруно болон түүний хүүхдүүд  пүүсийн Клариофон (Clariophone by C. Bruno & Sons). Клариофон (Clariophone) нь орчин цагийн Мелодика товчлуурт аман хуурын (Melodica pneumatic and keyboard harmonica) өвөг юм.

 

 

1. Финлянд, Скандинавын Туохиторви урам (Tuohitorvi Natural trumpet). Уг урамыг Финляндын малчид хэрэглэдэг ажээ. 2. Эстонийн Каржапасун урам (Karjapasun Natural trumpet)

 

 

Швейцар Бучел (Büchel) буюу Буэчел бүрээ (Buechel Natural Horn)

 

 

Эстонийн Каржапасун урам (Karjapasun), Зүүн хойт Эстонийн харьцангуй богино Каржапасун урамыг Ингери Каржапасун (Ingeri Karjapasun) хэмээн нэрлэдэг ажээ.

 

 

Молдав Карпатиан урам (Moldavian Carpathian horn). Уг урамыг Украинд Трембита (Trembita), Хуцуль урам (Hutsul horn),  Румынд Буциум (Bucium horn), Тулник (Tulnic horn) хэмээн нэрлэдэг. 

 

 

1. Английн зохион бүтээгч Рудалл Картэгийн 1933 онд зохион бүтээсэн До өргийн Аргил бишгүүр (Bass Flute in C by Rudall Carte), 2. XIX зууны үеийн Англи зааны ясан сийлбэрт бишгүүр (England Carved ivory flute), 3. Английн хөгжмийн зэмсэг урлаач Жон Паскийн  (John Pask) 1842-47 оны үед урласан До өргийн бишгүүр (Flute in C by John Pask)

 

 

Германы хөгжмийн зэмсэг урлаач Иоганн Самуэль Стенгелийн  (Johann Samuel Stengel)(1771-1826) урласан үлээвэр хөжгмийн зэмсгүүд: 1-2. Стенгель Ля-бемоль өргийн Пикколо Кларнет  (Piccolo Clarinet in A-flat), 3. Стенгель Тенор Кларнет (Stengel Tenor clarinet).1840 он, 4. Таван товчлуурт Си бемоль өргийн Стенгель Кларнет (Stengel 5 keys Clarinet in B-flat), 5. Стенгель Аргил Кларнет (Stengel Bass clarinet)

Үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 10 (2)
Германы Гебрюдер Людвиг пүүсийн 1900 онд үйлдвэрлэсэн Клариофон (Clariophone by Gebrüder Ludwig)
Мексик болон Америкийн Куйкусли (Quicuiztli / Quiquiztli) буюу Этекоколли дун бүрээ (Atecocolli Conch / Seashell horn)
Герман Клариофон (German Clariophone)
Америкийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Жон Лунны Мөнгөн бишгүүр (Silver flute made by John Lunn)
Бельгийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Эжен Альберт (Eugène Albert) Аргил кларнет (Bass Clarinet) 1842 - 1895 он.
Замбийн Керамик дэлхээт хулуун бишгүүр (Calabash Pipe With Ceramic Bowl)