Ү
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт U
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт U

 

 • Uberabatitan
 • Udanoceratops
 • Ugrosaurus
 • Uintasaurus
 • Ultrasauros
 • Ultrasaurus
 • Umarsaurus - nomen nudum, Барсболд Цэрдийн галавын төгсгөлд өнөөгийн Монгол улсын Өмнөговь аймгийн Нэмэгт
 • Unaysaurus - Унайзавр. ойр. 225-200 сая жилийн өмнө өнөөгийн Бразилд
 • Unenlagia
 • Unescoceratops - Юнескоцератор хожуу Цэрдийн галавын үед буюу ойролцоогоор 75 сая жилийн өмнө өнөөгийн Канадын Альберт муж
 • "Unicerosaurus" - nomen nudum
 • Unquillosaurus
 • Urbacodon
 • Utahceratops - Ютацератор цэрдийн галавын үед буюу ойролцоогоор 76 сая жилийн өмнө өнөөгийн АНУ-ын Юта муж
 • Utahraptor - Ютараптор Цэрдийн галавын эхэн үе буюу ойролцоогоор 130-125 сая жилийн өмнө өнөөгийн Хойд Америк
 • Uteodon - Утеодон Юрийн галавын төгсгөл буюу ойролцоогоор 149 сая жилийн өмнө Хойд Америк