Ү
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт R
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт R

 

 • Rahiolisaurus - Рахиолизавр хожуу цэрдийн галавын үед буюу 70-65 сая жилийн тэртээд өнөөгийн Энэтхэг
 • "Rahona" - Рахон (Rahonavis-аас харна уу)
 • Rahonavis - Рахонавис Цэрдийн галавын үед буюу ойролцоогоор 83-70 сая жилийн өмнө өнөөгийн Мадагаскар
 • Rajasaurus - Ражазавр хожуу цэрдийн галав маастрихтын үед буюу ойролцоогоор 65 сая жилийн өмнө өнөөгийн Энэтхэг
 • Rapator - Рапатор nomen dubium - Рараптор Цэрдийн галавын эхэн үе буюу 113-97 сая жилийн өмнө өнөөгийн Австрали
 • Rapetosaurus - Рапетозавр Цэрдийн галавын төгсгөл үе буюу ойролцоогоор 70-65 сая жилийн тэртээд өнөөгийн Мадагаскар
 • Raptorex - Рапторекс Цэрдийн галавын эхэн үед буюу ойролцоогоор 125 сая жилийн өмнө өнөөгийн БНХАУ
 • Ratchasimasaurus - Ратчасимазавр Цэрдийн галавын эхэн үед өнөөгийн Тайланд
 • Rayososaurus
 • Razanandrongobe
 • Rebbachisaurus - Реббачизавр Цэрдийн галавын эхэн үед өнөөгийн хойд Африк
 • Regnosaurus
 • "Revueltoraptor" - nomen nudum (Gojirasaurus-аас харна уу)
 • Revueltosaurus
 • Rhabdodon
 • Rhadinosaurus
 • Rhaetosaurus
 • Rhodanosaurus
 • Rhoetosaurus
 • Rhopalodon
 • Ricardoestesia
 • Richardoestesia
 • "Rileya"
 • Rinchenia - Ренчин хожуу цэрдийн галавын үед өнөөгийн Монгол
 • Rinconsaurus
 • Rioarribasaurus
 • Riojasaurus
 • Riojasuchus
 • Rocasaurus
 • "Roccosaurus" - nomen nudum (Melanorosaurus-аас харна уу)
 • Rubeosaurus - Рубеозавр Цэрдийн галавын эхэн үед буюу ойролцоогоор 74 сая жилийн өмнө өнөөгийн АНУ-ын Монтана муж
 • Ruehleia
 • Rugops - Ругопс хожуу цэрдийн галавын үе буюу ойролцоогоор 97-92 сая жилийн тэртээд хойд Африк
 • "Rutellum" - nomen oblitum
 • Ruyangosaurus - Руянзавр цэрдийн галавын үед өнөөгийн БНХАУ