Ү
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт I
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт I

 

"Ichabodcraniosaurus" - nomen nudum

Ignavusaurus - Игнавузавр

Iguanacolossus

Iguanodon - Игуанодон

"Iguanoides" - Игуаноид nomen nudum Iguanodon

"Iguanosaurus" - Игуанозавр nomen nudum, Iguanodon

Iliosuchus - Илиозух

Ilokelesia - Илокелес

Incisivosaurus - Инцисивозавр

Indosaurus

Indosuchus

"Ingenia"

Inosaurus

Irritator

Isanosaurus

Ischisaurus -Herrerasaurus

"Ischyrosaurus"

Isisaurus

"Issasaurus" - nomen nudum, Dicraeosaurus

Itemirus

Iuticosaurus