Ү
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт B
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт B

 

 • Bactrosaurus - Бактрозавройр. 70 сая жилийн өмнө Хятад
 • Bagaceratops - Багацератопс
 • Bagaraatan - Багараатан
 • Bahariasaurus - Бахариазавр
 • Bainoceratops - Байноцератопс
 • "Bakesaurus" - nomen nudum
 • Balaur - Балаур
 • Balochisaurus - Балохизавр
 • Bambiraptor - Бамбираптор
 • Banji - Баньжи
 • Baotianmansaurus -
 • "Barackosaurus" - Баракозавр; nomen nudum, Apatosaurus
 • Barapasaurus - Барапазавр
 • Barilium - Барилий
 • Barosaurus - Барозавройр.150 сая жилийн өмнө өнөөгийн Африкийн Танзани, АНУ
 • Barrosasaurus - Баррозазавр
 • Barsboldia - Барсболд Цэрдийн галавын төгсгөлд өнөөгийн Монгол улсын Өмнөговь аймгийн Нэмэгт
 • Baryonyx - Барионикс.ойр. 130 -125 сая жилийн өмнө Хойд Америк, Англи, Испани, Европ
 • "Bashunosaurus" - nomen nudum
 • Basutodon - Базутодон
 • Baurutitan - Баурутитан
 • "Bayosaurus" - nomen nudum
 • Becklespinax - Беклеспинакс
 • "Beelemodon" - nomen nudum
 • Beipiaosaurus Бэйпяозавр доод Цэрдийн галавын үед буюу ойролцоогоор 125 сая жилийн тэртээд өнөөгийн БНХАУ-д
 • Beishanlong
 • Bellusaurus
 • Belodon
 • Berberosaurus
 • Betasuchus
 • Bienosaurus
 • Bihariosaurus
 • "Bilbeyhallorum" - nomen nudum, Cedarpelta
 • Bistahieversor
 • Bissektipelta
 • "Blancocerosaurus" - nomen nudum
 • "Blasisaurus" - nomen nudum
 • Blikanasaurus
 • Bolong
 • Bonapartenykus
 • Bonatitan
 • Bonitasaura
 • Borealosaurus
 • Borogovia
 • Bothriospondylus
 • Brachiosaurus - БрахиозаврХожуу Юрийн галав, эсвэл эрт Цэрдийн галав. Африк, Хойд Америк 
 • Brachyceratops
 • Brachylophosaurus
 • Brachypodosaurus
 • Brachyrophus
 • Brachytaenius
 • Brachytrachelopan
 • Bradycneme
 • Brasileosaurus
 • Breviceratops
 • Brohisaurus
 • "Brontodiplodocus" - nomen nudum
 • Brontomerus
 • "Brontoraptor"- nomen nudum
 • Brontosaurus - Бронтозавр
 • Bruhathkayosaurus
 • Bugenasaura
 • Buitreraptor
 • "Byranjaffia" - nomen nudum
 • Byronosaurus
 • Byronosaurus