Ү
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт Ү
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт Ү

 

 • Yaleosaurus - ижил нэршил Anchisaurus
 • Yamaceratops
 • Yandusaurus
 • Yangchuanosaurus - ЯнчуанзаврYangchuanosaurus shangyouensis Dong et al., 1978. Хятадаар: 永川龍屬. хожуу цэрдийн үед буюу ойролцоогоор 160-155 сая жилийн өмнө өнөөгийн БНХАУ-ын нутагт 
 • Yanornis - (Yaverlandia)
 • Yaxartosaurus
 • "Yibinosaurus" - nomen nudum
 • Yimenosaurus
 • "Yingshanosaurus" - nomen nudum
 • Yinlong
 • Yixianosaurus
 • "Yizhousaurus" - nomen nudum
 • Yuanmousaurus
 • "Yubasaurus" - nomen nudum
 • Yueosaurus
 • Yunnanosaurus
 • "Yunxiansaurus" - nomen nudum