Яргай мод

 

Яргай (Cotoneaster lucidus) мод нь 3 м. хүртэл  өндөртэй ургадаг бургастай төсөөтэй модлог ургамал.  Монголын хойт тал, Зүүн Саяаны нуруугаар ургадаг, гялгар хар өнгөтэй, намрын улиралд гоёмсог  өнгөтэй болдог. Монголчууд дээр үеэс яргайгаар ташуур хийж ирсэн бөгөөд энэ тухай ардын дуу, ерөөл магтаалд ч цөөнгүй дурьдагдаг. 

Яргай мод
Яргай.Cotoneaster lucidus