Яргай мах

 

Яргай мах Монголчууд өөх, тосгүй махыг яргай мах гэдэг. Хүний хувьд ч илүү дутуу өөхөн таргагүй, чийрэг чанга биетэй хүнийг яргай биетэй хүн хэмээн хэлдэг билээ.  

Яргай мах
Яргай мах, яргай бие