Я
Япон үндэстний хөгжмийн зэмсэг 3 (2)
Япон үндэстний хөгжмийн зэмсэг 3 (2)

 

Япон үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

Экиро (Ekiro) буюу Экирэй гархин шигшүүргэ (Ekirei)
 
 
 
 
1. Шоко хүрэл Гонх (Shoko bronze gong), 2. Никко шо гонх (Nikko Sho gong), 3. Японы Буддын сүмийн Бошо хонх (Bonshō Buddhist bells -梵鐘) буюу Цуриганэ хонх (Тsurigane hanging bells - 釣り鐘), Оганэ аварга хонх (Ogane great bells -大鐘) 
 
 
 
1. Японы Кабуки театр, болон ардын дуу бүжигт ашигладаг Бинзасара шигшүүргэ (Binzasara Traditional Japanese percussion instrument), 2. Мейжигийн үеэс (1868-1912) Японд буй болсон Конкон чики хонх (Konkon chiki bell). Уг наадгай хонхыг Шинэ жилийн үеэр хэн нь азтай болохыг тодруулахаар тоглох болжээ. 
 
Япон үндэстний хөгжмийн зэмсэг 3 (2)
Бива (Biwa). XVI-XVII зуун.
Окинавагийн Ушибура бүрээ (Ushibura trumpet)
Буцудан Тайко гонх (Butsudan Taiko Gong)