Ямаан эвэр

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Ямаан эвэр. Латинаар: Caryopteris Mongolica Bunge нь хээр, цөлийн бүсийн асга хад чулуутай, хайргархаг энгэр, хажуу бэл, уулын хажуу, сайр судгын элс, хайрган эрэг, ирмэг, нимгэн үелсэн элсэн дээгүүр ургадаг заримдаг сөөг юм.

 

Монголд Цөл, цөлийн хээрийн бүсийн зүүн хагас, говь алтайн нуруу, зүүн өмнөд хангай, монгол дагуур, дундад халхын тойрогт тархжээ. Үрээр  үрждэг.

 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Ямаан эвэр
Ямаан эвэр. Caryopteris Mongolica Bunge.
Ямаан эвэрийн хатаамал