Ямаан Сэрдэг

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Ямаан Сэрдэг. Латинаар: Saxifraga Hirculus нь тагийн бүслүүрт чийглэг намаг , бушилзат царам, хайрга, чулуут асгарга, байц хад, горхины эргээр, ойн бүслүүрийн дээд хэсэгт бол хадтай энгэр, чийглэг цохио асга, намаглаг нуга, голын эрэг, торлог, чийглэг ойн захаар тус тус ургадаг олон наст ургамал юм. Монголд Хөвсгөл, Хэнтий, Хангай, Ховд, Монгол алтай, Говь-Алтайн тойрогт тохиолдоно. Үрээр үрждэг.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Ямаан Сэрдэг
Ямаан Сэрдэг. Saxifraga Hirculus