Ягаан цээнэ

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Ягаан Цээнэ / Paeonia anomala / нь шинэсэн ойн , холимог ой, ойн зах, хулсан ой, голын зах дагаж ургасан сөөгөн ширэнгийн ёроолд , чийглэг хөрсөнд ургадаг олон наст өвслөг ургамал юм. Монголд Хангай, Хэнтий, Монгол дагуурын тойрогт тархжээ. Үрээр маш муу, үндэслэг ишээр сайн үржинэ.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Ягаан цээнэ
Paeonia Lactiflora Pall