Явлаг Сар

 

 

Монголын улаан номонд орсон шувууд

 

Явлаг сар. Латинаар: Рandion haliatus нь шувууны аймгийн махчин шувуудын баг болох харцгайтны овогт багтдаг. Хүн малаас зайдуу оршдог, загас элбэгтэй нуур, голуудын дагуу ойтой нутгаар амьдардаг. Манайд Хэнтий, Хангай, Хөвсгөлийн тайга, ойт хээрээр өргөн тархсан энэ зүйл нь Тайгын бүсийн цэнгэг нуур, голын дагуу өндөглөн зусдаг. Манай оронд энэ зүйлийг хамгаалах тусгай арга хэмжээ аваагүй. ОХУ-ын Улаан номонд орсон.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын улаан номонд орсон шувууд

Явлаг Сар
Явлаг сар.pandion haliatus