Э
Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 5 (2)
Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 5 (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

Энэтхэг гулсуур гитар (Indian Slide Guitar) буюу Мохан Вина (Mohan veena)

 

 

1. Энэтхэг, Бангладешын Пэна хийл (Pena fiddle), 2. Энэтхэг, Бангладешын Рамтаал хуруувчин жингэнүүр (Ramtaal Finger Cymbals), 3. Энэтхэгийн уугуул Адиваси омгийнхоны Эмэгтэй хүний хэлбэрт бөмбөр (Adivasi Woman-shaped ethnic drum)

 

 

Энэтхэг, Балбын Карнал урт бүрээ (Karnal trumpet)

 

 

1. Тамилын Удукай дамар (Udukai Damru) нь Дамар бөмбөрийн анхны нэршил юм, 2. Хойд Энэтхэгийн Нагада яруу хэнгэрэг (Nagada kettle drum). Уг яруу хэнгэрэгийг шүүх цааз,  дохио өгөх зориулалтаар ашиглаж байжээ.

 

 

1. Шарм бугуйвчин хонх (Charm Bracelet bells), 2. Баруун Энэтхэгийн хос цохиураар дэлдэн тоглодог Самбал хоромсон бөмбөр (Sambal pair drums), 3. Эртний Энэтхэгийн шилбэний хонхон шигшүүргэ (Ancent Ankle bells)

 

 

1. Өмнөд Энэтхэг, Керала мужын Идакка буюу Идэкка элсэн цаг хэлбэрийн царт бөмбөр (Idakka / Idekka sand clock shaped drums - Малаягаар: ഇടയ്ക്ക). Уг бөмбөрийг өөрөөр  Удукку (Udukku), Эдакка (Edakka), Эдаикка бөмбөр (Edaykka) хэмээн нэрлэдэг, 2. Заан хүрэл хонх (Antique Bronze Elephant Bell), 3. Нарсингха бүрээ (Indian Ethnic Narsingha Trumpet)
 
 
 
Энэтхэг бариулт хонх (Indian hand bell)
 
 
 
 
1.Энэтхэгийн зүүлтэн хонх (Indian decoration Bells), 2. Дуулга хэлбэрийн хонх (Cloche Bells), 3. "Ааяала мани" сүмийн хүрэл хонх (Aayala Mani temple brass bell), 4. Энэтхэг хүрэл хонх (Indian Brass Bell)
Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 5 (2)
Тока (Toka bamboo clapping) хулсан цохивор. (Aссамаар: টকা)
Энэтхэг Ширээний гуулин харанга (Indian brass table gong)
Танбура буюу Тамбура (Tambura stringed instrument)
Сикара хуур (Cikârâ Fiddle). 1890-ээд он
Энэтхэгийн зүүлтэн хонх (Indian decoration Bells)
Дуулга хэлбэрийн хонх (Cloche Bells)