Э
Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

 

1. Вина (Veena), 2. Сур Пяр гурамсан хөгжим (Sur Pyar) Ситар + Тамбура + Эсраж (Sitar + Tambura + Esrāj)

 

 
1. Мадхя Прадеш мужын Чикара хийл (Chikara), 2. Андхра-Прадеш мужын Бурракатха Тамбура (Burrakatha Tambura), 3. Керала дуу хөгжимд ашигладаг Ченда бортогон бөмбөр (Chenda cylindrical drum). 4. Чампакади Данда саваан шигшүүргэ (Champakadi Danda stick percussion instrument), 5. Трипура ястаны Чемпрэнг товшуур (Chempreng), буюу Трипура Чемпрэнг товшуур (Tripura Chempreng)
 

 
1. Андхра-Прадеш мужын Бурракатха эгшигт ваар (Burrakatha Dakki musical jug), 2. Джайпурын зууван дугуй царт Чангу хэнгэрэг (Changu oval shaped frametambourine), 3. Тамилын шашны зан үйлд голчлон ашигладаг Даванди гуулин бөмбөр (Davandi brass small drum). Уг бөмбөрийн нэг талыг солгой гараар, нөгөө талыг нарийн цохиураар дэлдэн тоглоно.
 

 

1. Шашны зан үйл хийгээд Карнатак дуу хөгжимд ашигладаг Биди шавар бөмбөр (Bidi Karnataka clay drum), 2. Энэтхэг, Бангладешын Бортаал цан (Bortaal clash cymbals) буюу Бортал цан (Bortal Cymbals)

 

 

1. Ражастханы шашны зан үйл хийгээд хурим найрт ашигладаг Бхунгал угсраа (хоёр хэсэг) хүрэл урт бүрээ (Bhungal long bronze straight trumpet), 2. Энэтхэгийн Мегхалая мужын Дама бортогон бөмбөр (Dama cylindrical drum)

 

 

1. Рканг глинг ганлин бүрээ (Rkang gling / Thighbone Trumpet), 2. Ражастханы Банкиа хүрэл бүрээ (Bankia Rajasthan bronze trumpet)

 

 

 

1, Ганц чавхдаст Кингри (Kingri) хуур, 2. Гурван чавхдаст Кингри хуур, 3. Таван чавхдаст Белабахарр хийл (belabaharr), 4. Давхар шууст Санай жимбүүр (Sanay oboe)

 

 

Мурчанг (Murchunga) хэл хуур. а. Өмнөд Энэтхэгийн Мурчанг б. Балбын Мурчанг хэл хуур

 

 

Энэтхэг, Балба, Пакистаны Морсинг (Morsing) буюу Мукхаршанку (Mukharshanku), Моурчинг (Mourching), Морчинг (Morching), Морчанг (Morchang) хэл хуур 

 

 

1. Нагфани буюу Нагпхани могой бүрээ (Nagfani / Nagphani snake trumpet), 2. Яаз (Yaaz harp) буюу Язх (Yazh harp) ятга

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Бансури (Bansuri) бишгүүр
Сарасвати дарь эх Вина хөгжим тоглож байгаа нь
Гхатам (ghatam) эгшигт ваар
Манжира (Manjira) жингэнүүр
Пуллуван вина (Pulluvan Veena) хийл
Вхажан дуу хөгжимд ашигладаг Чакклу шигшүүргэ (Bhajan Chakklu pair wooden clappers)
Тамилын Девалай Сангу дун бүрээ (Devalai Sangu conch horn)
Ассам мужын дөрвөн чавхдаст Дотара товшуур (Dotara). Товшуурын царыг гүрвэлийн арьсаар бүрдэг.
Карнатак дуу хөгжимд ашигладаг Читтика хос модон цохивор (Chittika pair wooden clappers)
Дамар (Damaru) Ладакх дамар (Laddakh Damaru)