Э
Энэтхэг цоохор бүргэд
Энэтхэг цоохор бүргэд

 

Энэтхэг цоохор бүргэд (Aquila hastata) нь Өмнөд Азийн Харцагынхан овгийн томхон махчин шувуу юм. Биеийн урт 60 см ба далавчаа дэлгэхэд 150 см юм. Хавтгайдуу өргөн толгойтой, бусад цоохор бүргэд дотор хамгийн өргөн амтай аж.Нас бие гүйцэх үед бараан нүдтэй, сүүл хэсэг нь цайвар хүрэн болдог.  

 

 

Энэтхэг цоохор бүргэд нь Бангладеш, Энэтхэг, Мьянмер, Балбаас гаралтай бөгөөд сийрэг ой  болон тариалангийн газрын ойролцоо нутаглана.  

Энэтхэг цоохор бүргэд
Энэтхэг цоохор бүргэд