Э
Энанга тэвшин ятга (2)
Энанга тэвшин ятга (2)

 

Африкийн хөгжмийн зэмсэг

Энанга тэвшин ятга (Enanga trough zither) нь Уганда болон Руандад тархсан хөгжмийн зэмсэг юм. Энанга тэвшин ятга нь Пентатоник хөгтэй модон тэвшин цартай, найман чавхдаст ятга юм.. Уг ятгыг өөрөөр Энума (Enuma) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Энанга тэвшин ятга: а.Энанга Кунта ятга  (Enanga nkunta), б. Энанга зиба (Enanga nziba), в. Энанга Кига (Enanga nkiga), г. Энанга Мпима (Enanga mpima  trough zither) тэвшин ятга

 

 

 

Уг ятгын хэмнэлд шүлэг унших, мөн бүжгийн аялгуу тоглодог ажээ. 

Энанга тэвшин ятга (2)
Энанга тэвшин ятга (Enanga trough zither)
Энанга тэвшин ятгач