Эгэл өмхий өвс

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Эгэл Өмхий өвс. Латинаар: Peganum harmala нь говийн тойром бүрдийн зах хөвөө, дэрст хотгор, уулын хайрга чулуун хөрстэй энгэр, хажуу , гол горхины мараажсан эрэг, айлын нутаг бууц орчим ургадаг олон наст ургамал юм. Монгол Алтай, Баруун хотын худаг, Хошуубулаг, Цахир уул, Бэгэр нуурын хотгор, Бурхан буудай уул, Их нууруудын хотгор, Шаргын говь, Говь алтайн Их Богд, Дунд Сайхан , Тост ууланд тохиолдоно. Үндэсний хуваагдлаар төлжин ургадаг.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Эгэл өмхий өвс
Эгэл Өмхий өвс. Peganum harmala