Э
Эгэл Годил - өвс

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Эгэл Годил - өвс Латинаар: Acorus calnmus L. нь гол горхины эрэг, нуурын хөвөө, намаг усан дотор ургадаг олон наст өвслөг ургамал юм. Хөвсгөл, Хэнтий, зүүн хойд хангай, Дорнод Монголын Буйр нуур орчимд тархжээ. Үндэслэг ишээр сайн үрждэг.

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Эгэл Годил - өвс
Эгэл Годил - өвс. Acorus calnmus L