Ш
Шумер, Ассири, Вавилоны хөгжмийн зэмсэг (2)
Шумер, Ассири, Вавилоны хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Шумер, Ассири, Вавилоны хөгжмийн зэмсэг

 

  • Шуме́р м.э.ө  IV - III мянган жилийн өмнө Месопотамийн зүүн өмнөд хэсэг Тигр, Евфрат мөрний сав нутагт буй болсон бичиг үсэгт соёл иргэншил
  • Ассири м.э.ө XXIV- м.э 609 он
  • Вавилон м.э.ө III - I зуун

 

Ассирийн хаан Ашурбанипалыг дүрсэлсэн товгор барималд хоёр талаас гол руугаа томорсон Морины долоон хонхыг (Assyrian bell Horses) дүрсэлжээ. м.э.ө VIII - VII зуун

 

 

1. Ассири гитар буюу тамбоура (Assyrian guitar / tamboura), 2. Таван чавхдаст Лира (Assyrian Five strings Lyre) 3. Долоон чавхдаст Лира (Assyrian Seven strings Lyre), 4. Хоромсон бишгүүр (double flute)

 

 

 

1. Месопотамийн Гурвалжин ятга (Mesopotamian Harpe triangulaire). м.э. ө 1069 - 332 оны үеийн товгор баримал, 2. Шумерийн гурвалжин ятга (Sumerian harpe triangulaire), 3. Шумерийн Бугын дүрс бүхий Завь хэлбэрийн ятга (Sumerian Boat Lyre)

 

 

Ассири, Вавилоны хөгжмийн зэмсэг: Тимбрэл (Timbrel) хэнгэрэг, Псалтирь ятга (Psaltery harp), Цимбал жингэнүүр цан (Cymbals), Псалтирь ятгын өөр нэгэн төрөл (Psaltery harp)

 

 

Ассирийн хөгжмийн зэмсэг: Ассири босоо ятга (Assyrian harps), Хоромсон бишгүүр (double flute), Дульцимер (Dulcimer), Алга ташилт (hand clapping)

 

 

Вавилоны хөгжмийн зэмсэг: Вавилоны 12 чавхдаст ятга (Twelve-stringed harp),  Лира  ятга (Lyre), Вавилон бөмбөр болон бөмбөрийн цохиур (Drum and drumsticks)

Шумер, Ассири, Вавилоны хөгжмийн зэмсэг (2)
Сакбут (Assyrian Babylonian Sackbut) ёочин. Эртний Вавилон (м.э.ө 1600 – 911 он) Шинэ Ассирийн (м.э.ө 911 – 612 он)
Ассири Тимбрэл (Assyrian Timbrel) хэнгэрэг. м.э.ө IX - VII зуун. Сири
Шумер Систр шигшүүргэ (Sumerian sistrum)
Ассирийн урт бүрээ (Assyrian straight horns / trumpet)
Арван чавхдаст Ассири Псалтирь ятга (Assyrian ten strings Psaltery harp)
Ассири Туббулс бөмбөр (AssyrianTubbuls drum) болон Ассири бортогон бөмбөр (Assyrian cylindrical drum)
а. Вавилон хүрэл хонх (Babylonian bronze bell), б. Хүрэл хонхын хажуу талыг дэлгэсэн байдал
Ассири хонх (Assyrian bell)