Шофар урам (2)

 

Шофар (Shofar horn) урам (Жүүдээр: שׁוֹפָר) нь Моисейн үеэс шашны зан үйлд хэрэглэж ирсэн эртний Еврейн үлээвэр хөгжмийн зэмсэг. Шофарыг мал, адгуусны эврээр үйлдэх бөгөөд Еврейн шинэ жил (Рош Ха-Шана), шүүх өдөр буюу нүгэлээ наминчлах өдрийн (Йом-Кипур) үеэр үлээдэг байна. 

 

 

Шофарыг Бүтээгч эзнийг титэмлэх, Исаакын тахилгыг санан дурсах, Синайн уул дээр Торыг дурсах, Сатан буюу муу ёрын сүнсийг зайлуулах зэрэг шашны янз бүрийн зан үйлд ашигласаар иржээ.

 

 

Шофар урам (2)
Шофар урам
Шофар урам
Шофар урам