Шигшүүргэ (2)

 

Шигшүүргэ

 

 

Викторианы үеийн Хүүхэд саатуулах Мөнгөн шигшүүргэ (Victorian silver Baby rattle)

 

 

1. Өмнөд Америкийн самарын хальсаар үйлдсэн саваан шигшүүргэ (South American stick rattle of nuts), 2. Өмнөд Америкийн гөрөөсний туурайгаар үйлдсэн шигшүүргэ (South American Jingle of the hooves), 3. Өмнөд Африкийн зээрийн хатаасан чихээр үйлдсэн шигшүүргэ (South African rattle from Springbok ears), 4. Номхон далайн Самоа арлын загасны уурга болон Кокос самарын хальсаар үйлдсэн шигшүүргэ (Samoa fishhook rattle  of coconut shells), 5. Өмнөд Африкийн Хясааны ясан шигшүүргэ (South African rattle of mussel shells), 6. Конгын хүн дүрст шигшүүргэ  (Congo Human-shaped rattle), 7. Африк Хүн толгойт шигшүүргэ (African Human head-shaped rattle)

 

 

Викторианы үеийн хэв маягийн Хүүхэд саатуулах Мөнгөн шигшүүргэ (Victorian Victorian style Baby rattle)

 

 

1-2. Өмнөд Америкийн хулуун шигшүүргэ (Sout Amarican gourd rattle), 3-4. Хойд Америкийн Индианчуудын хулуун шигшүүргэ (North Amarican Indian gourd rattle), 5. Африкийн Хулууны хальс болон Шар будааны сүрлээр үйлдсэн шигшүүргэ (African gourd and Millet stalks rattle), 6. Хавай хулуун шигшүүргэ (Hawaiian gourd rattle), 7. Австралийн Кви́нслендын хатаасан шошын хальсаар үйлдсэн шигшүүргэ (Rattle - a large dried seed pod from Qoeensland. Australia), 8. Өмнөд Африкийн хулуун шигшүүргэ (South African gourds rattle), 9. Нигер хулуун шигшүүргэ (Nigerian Calabash rattle)

 

 

Испанийн Хөл шигшүүргэ (Foot tambourine)

 

 

Хуучны Салбадайн дүрт Хүүхэд саатуулах мөнгөн шигшүүргэ (Antique Figural Jester Joker Baby silver rattle) болон Хуучны Хүүхэд саатуулах мөнгөн шигшүүргэ (Antique Baby silver rattle)

 

 

 

1.Зимбабве хөлний Кокосын хальсан шигшүүргэ (Zimbabwe coconut Ankle rattle), 2. Индиан хулуун шигшүүргэ (Native American gourd rattle)

 

 

1-2. Ирланд хүрэл шигшүүргэ (Ireland bronze rattle), 3. Иран хүрэл шигшүүргэ (Iran bronze rattle), 4. Перугийн шавар цом хэлбэрийн шигшүүргэ (Peruvian clay rattling cup), 5. Энэтхэг шигшүүргэ (Indian rattle), 6. Мексикийн Сонажеро шигшүүргэ (Mexican Sonajero rattle), 7. Мексикийн хүн дүрст шавар шигшүүргэ (Mexican human-shaped clay rattle), 8. Перугийн хүний толгойн дүрс бүхий шавар цом хэлбэрийн шигшүүргэ (Peruvian  human head-shape clay rattling cup), 9. Польшийн Силезийн шавар шигшүүргэ (SiIesia  clay rattle). VIII зуун. 10. Мексикийн шавар шигшүүргэ (Mexican clay rattle). м.э 500-гаад он, 11. Перугийн шавар цом хэлбэрийн шигшүүргэ (Peruvian clay rattling cup)

Шигшүүргэ (2)
Африк бариулт шигшүүргэ (African hand percussion insturment)
Африк нуман шигшүүргэ (African arc-shaped hand percussion insturment)
Манжур шигшүүргэ (Арабаар: المنجور - Manjur) нь Персийн хойг болон Арабын орнуудад болон Африкт ашиглагддаг даавуун дээр ямааны туурай хэлхэж үйлдсэн шигшүүргэ.
Хуучны Англи Бондгор түнтгэр хүүхэд саатуулах мөнгөн шигшүүргэ (English antique silver Humty Dumty baby rattle). 1919 он
Викторианы үеийн Хүүхэд саатуулах мөнгөн Туулай шигшүүргэт шүгэл (Victorian silver Rabbit Baby rattle)
Комигийн хусны холтосоор үйлдсэн Шур - Шар шигшүүргэ (Komi rattle - "Shur-Shar" of birch bark)
1. Яст мэлхийн хуяган Индиан шигшүүргэ (Native American Ceremonial Turtle Shell Rattle), 2. Нигер зааны ясан шигшүүргэ (Nigerian carved ivory rattle), 3. Индиан урам шигшүүргэ (North American carved horn rattle)
Луба шигшүүргэ (Luba rattle)