Ш
Шивэр чимхүүр загас
Шивэр чимхүүр загас

 

Шивэр чимхүүр загас. Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) Анлиар: Siberian spiny loach, Ижил нэршил: Cobitis taenia granoei, Cobitis taenia sibirica нь Яралжийнхан овгийн загас бөгөөд Дэлхийн тархац: Оросын Волга мөрний сав газраас Амар мөрөн хүртэл, Хуанг Не мөрний сав газар (Хятад, Орос, Монгол, Казакстан). Бүс нутагт: Онон, Хэрлэн голын сав (Амар мөрний сав), Сэлэнгэ мөрний сав (Хойд мөсөн далайн ай сав), Булган голын сав.

Шивэр чимхүүр загас
Шивэр чимхүүр загас