Шивт харгана

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Шивт буюу шивүүрт харгана. Нутгийн нэршил: Тэмээн харгана, Морин харгана, Улаан харгана, Мангас харгана. Латинаар: Caragana Spinosa нь голын эрэг, татам, нуур орчмын хээржүү хужирлаг нуга, голын хайрга, элсэрхэг буюу элсэн хөрс бүхий тэгш тал, уулын бэл, чулуурхаг болон хайргат хажуугаар ургадаг нилээд өндөр сөөг ургамал юм. Алтай, Хангай, Монгол Дагуур , Их нууруудын хотгор , Олон нууруудын хөндий, Алашаа говийн тойрогт тархжээ. Үрээр, үндэс болон түүний уг орчмоос сэргэн ургах чадвартай.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Шивт харгана
Шивүүрт харгана. Caragana Spinosa