Шви бишгүүр (2)

 

Армян үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Шви бишгүүр (Армянаар: Շվի-шүгэлэн бишгүүр) буюу Пепук (Pepuk), Кавиц (Kavits), Блул (Blul) нь Армяны үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. 

 

Шви нь Армяны шинэ чулуун зэвсгийн үед хамаарах нэн эртний хөгжмийн зэмсэг юм. Уг бишгүүрийг анхлан шавраар 110-120 мм урт, 70-120 мм өндөр хоёр биетэй домгийн шувуу хэлбэртэй тоглох 2 нүх бүхий шавар шүгэл хэлбэрээр үйлдсэн бөгөөд өдгөө эртний хэлбэр төрх нь хүүхдийн шүгэлэн тоглоом наадгай болон хувирчээ.

 

Шви бишгүүр (2)
Шви бишгүүр
Шви бишгүүр