Ш
Шар саадган цэцэг
Шар саадган цэцэг

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Шар Саадган цэцэг. Латинаар: Cypripedium calceolus нь ойн бүслүүрт хусан ой, ойн зах, түүний чөлөө, голын хөвөө, нугархаг сүүдэрлэг хажууд ганц нэгээрээ ургадаг олон наст өвслөг ургамал юм. Чийглэг шохойлог хөрсөнд сайн ургахын дээр цас багатай хүйтэн өвлийг тэсвэрлэн өнгөрөөж чадна. Хэнтий, Монгол Дагуурын тойргийн баруун хойд хэсэгт тархжээ. Цэцэглэх нь ховор, тоос хүртэхдээ түвэгтэй, бас үр нь ургахдаа мөөгөнд баригдаж гэмтэх учир үрээр үржихдээ удаан, үндэслэг ишээрээ сайн үржинэ.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Шар саадган цэцэг
Шар Саадган цэцэг. Cypripedium calceolus