Шаргал лидэр

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Шаргал Лидэр. Латинаар: Scophora flavescens нь харгана, гүйлс бүхий хялгана ширэг болон хээр, улиангаран төгөлд ургадаг олон наст өвслөг ургамал юм. Монгол Дагуурын тойрогт тааралдана. Түүний тархацын баруун зах нь Дорнод Монголын хойд хэсэг юм.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Шаргал лидэр
Шаргал Лидэр. Scophora flavescens