Шалюмо (2)

 

Шалюмо (Францаар: chalumeau, гэсэн нэршил нь Грекийн: κάλαμος — хулс гэсэн үгнээс эхтэй) нь Дундад зууны барокко болон Классицизмын эхэн үед буй болсон үлээвэр хөгжмийн зэмсэг. Шалюмо нь орчин цагийн Кларнет хөгжмийн өвөг юм. XVI-XVII зуунд Шалюмо оркестр хөгжмийн бүрэлдэхүүнд оржээ.

 

До өргийн Аргил Шалюмо (Bass Chalumeau in C)

 

Нюрнбергийн хөгжмийн мастер Иоганн Христоф Деннер (Johann Christoph Denner)(1655,08,13 – 1707,04,26) Шалюмог боловсронгуй болгосноор Кларнет хөгжим буй болжээ. 

 

Шалюмо (2)
Шалюмо
Шалюмо: а. Аргил (bass), б., Тенор (tenor), в. Альт(alto), г. Сопрано (soprano)
Альт Шалюмо (Alto Chalumeau) болон Сопрано Шалюмо (Soprano Chalumeau)