Ч
Чилийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Чилийн хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Чилийн хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Хур борооны дуу авиа гаргадаг Борооны саваан шигшүүргэ  (Rainstick), 2. Сику баглаа бишгүүр (Siku / Sicu pan flute)

 

 

1. Чаранго (Charango), 2. Чили Гитаррон (Guitarron Chileno)

 

 

 

1. Шашны зан үйл, нийтийг хамарсан зугаа цэнгэл, баяр наадамд ашигладаг Пинкиллу (Pinkillu), Пинкуиллу (Pinkuyllu), Пинкуилло (Pincuyllo / Pinquillo), Пинкуллу(Pinqullu), Пинколло (Pincollo), Пингулло (Pingullo), Пинкилло (Pinkillo), Пинкиё (Pinkiyo), Пинкулло (Pinkullo), Пинкуё бөмбөр (Pinkuyo drum), 2. Тромпэ  хэл хуур (Trompe Mouth harp)

 

 

1. Бомбо бөмбөр (Chilean bombo drum), 2. Каскахуилла бугуйвчин хонх (Cascahuilla bells) 3. Качарайна эрүүний ясан цохивор (Cacharaina), 4. Тарка модон бишгүүр (Tarka / Tarca wooden flute) буюу Аната модон бишгүүр (Anata wooden flute)

 

 

Рабэл хуур (Rabel fiddle)

Чилийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Культрун яруу хэнгэрэг (Cultrún kettle-drum)
Кена бишгүүр (Quena Flute)
Арван хоёр ган чавхдаст Ажаю гитар (Ajayu)
1. Эркэнчо ураман бялар (Erkencho clarinet), 2. Эркэ урт бүрээ (Erке large horn)