Ч
Чапей бийвлиг товшуур (2)
Чапей бийвлиг товшуур (2)

Камбожын хөгжмийн зэмсэг

Чапей бийвлиг товшуур (Chapei / Chapey) буюу Чапей дан венг (Chapay dan veng), товчоор Чапей венг (Chapay veng) хэмээн нэрлэдэг бөгөөд урт хүзүүт Чапей гэсэн утгатай үг ажээ.  Тайландад Гражаппи (Grajappi) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Царыг цул модноос ухаж үйлдэх бөгөөд царын нүүрийг Хан боргоцойн модоор үйлдэнэ. Хүзүүг навчит модоор үйлдэнэ. Чавхдас нь нейлонон бөгөөд дан болон хосоор байж болно. Хөг: F B.

 

 

Чапей бийвлиг товшуурыг медиатор цохиураар тоглоно.

Чапей бийвлиг товшуур (2)
Чапей бийвлиг товшуур (Chapei)
Чапей бийвлиг товшуурч