Ч
Чакэ буюу Матаран ятга (2)
Чакэ буюу Матаран ятга (2)

 

Чакэ (Chakhe) буюу Матаран ятга (Crocodile Zither) нь Тайланд, Камбож, Бирмд тархсан чавхдаст хөгжмийн зэмсэг юм. Уг ятгыг өөрөөр Жакай (Jakay), Жакаэ (Jakae), Жакэ (Jakhe), Жакэй (Jakhay) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Тайландын Чакэ Матаран ятга (Chakhe crocodile zither)

 

 

 

Кям матаран ятга (Kyam crocodile zither) нь Бирмын Мон ястаны Хан хүү Нандарт зориулан бүтээсэн чавхдаст хөгжмийн зэмсэг юм.  

 

 

Чакэ Матаран ятга (Chakhe crocodile zither)

 

Бирмийн Ми гяун ятга (Mi Gyaun - Burmese crocodile zither)

 

 

Камбожын Такэ матаран ятга (Takhe Crocodile Zither)

 

Чакэ матаран ятгын их биеийг хатуу модноос ухаж үйлдэх бөгөөд царыг зөөлөн модоор үйлдэж тулгуур гурван товруу (хөл) хийж өгдөг. 11-12 өргөгдсөн тэвхийг навчит модоор үйлдэж нейлонон 3 чавхдас татаж өгдөг.
 
 

 

 

Чакэ буюу Матаран ятга (2)
Тайландын Чакэ (Chakhe) Матаран ятга
Камбожын Крапэу ятга (Krapeu crocodile-shaped zither)
Бирмийн Ми гяун ятга (Mi Gyaun - Burmese crocodile zither)
Бирмийн Мон ястаны Ми гяун ятга (Mi Gyaun - Burmese crocodile zither)