Ч
Чаймес царгил (2)

 

Чаймес (Англиар: chimes / tubular bell) царгил нь Симфони найрал хөгжмийн чуулгад хэрэглэдэг цохиур хөгжмийн зэмсэг юм. Чаймес царгил нь босоо хүрээ аралд бэхлэсэн 25-38 мм голчтой, 12-18  төмөр хоолойноос бүрдэнэ.

 

 

Цохиурын толгойг арьсаар бүрдэг. Чаймес царгилыг 1893 онд Английн Герингтон зохион бүтээсэн бөгөөд уг царгил хромат өнгөтэй, дуугаралтын цар хүрээ нь 1-1,5 наймц ажээ.

 

Чаймес царгил (2)
Чаймес царгил chimes буюу Симфони Чаймес (Orchestral Chimes)
Аргил Чаймес царгил (Bass chimes)