Чазмозавр

 

 

Чазмозавр. Латинаар: Chasmosaurus нь цератопын бүлгийн дээд цэрдийн галавын үед Хойд Америкт амьдарч байсан өвсөн тэжээлт шувуун аарцагт үлэг гүрвэл юм. Уг гүрвэл 5-6 метр урт, 3,6-4 тонн жинтэй байжээ. Чазмозавр нь Chasmosaurus belli (Lambe, 1902 [originally Monoclonius belli]), Chasmosaurus russelli (Sternberg, 1940) гэсэн хоёр зүйлтэй.

 

 

 

a. Chasmosaurus belli                                 b.Chasmosaurus russelli

 

 

Чазмозаврыг хүний биеийн өндөртэй харьцуулсан нь

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

Чазмозавр
Chasmosaurus
Канадын Тиррелловын палеонтологийн музей дахь Чазмозаврын араг яс
Ф. Штернберг Chasmosaurus -ын гавлыг музейд тавихаар бэлтгэж байгаа нь 1914 он.