Ч
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 7 (2)
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 7 (2)

 

Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Бразилын 455 мм урттай, Ган таван чавхдаст Виола Кочо (Viola Cocho) буюу Виола Коку гитар (Viola Coxo). Хөг:  G3, D3, E3, A3, D4, 2. Бразилын 650 мм урттай, долоон ган чавхдаст Виола Сэте Кордас (Viola Sete Cordas). Хөг: C2, E2, A2, D3, G3, B3, E4 or B2, E2, A2, D3, G3, B3, E4, 3. Португалийн 550 мм урттай, 12/5 чавхдастай Виола Тэрра гитар (Viola Terra). Хөг: A4 A4 A3, D4 D4 D3, G3 G3, B3 B3, D4 D4, 4. Бразилын 6/5, 7/6 чавхдаст Виола Кайкара гитар (Viola Caicara), 5. Португалийн 520-550 мм урттай 10/5 ган чавхдастай Виола Кампаника (Viola Campanica) буюу Виола Бэжа гитар (Viola  Beja). Хөг: C3 C2, F3 F2, C3 C3, E3 E3, G3 G3, 6. Бразилын дөрвөн ган чавхдаст Виола Бунти гитар (Viola Buriti)

 

 

1. Германы 430-470 мм урттай 9/5 ган чавхдаст Валдзитнер (Waldzither) буюу Валдолинэ (Waldoline). Хөг: C3, G3 G3, C4 C4, E4 E4, G4 G4, 2. Португалийн 540 мм урттай, 15/6 ган чавхдаст Виола Тэрсэйра (Viola Terceira) буюу Виола Тэрсейренсе (Viola Terceirense). Хөг: E3 E3 E2, A3 A3 A2, D3 D3 D2, 3.  Бразилын 580 мм урттай, 10/5 ган чавхдаст Виола Сэртанежа (Viola Sertaneja) буюу Виола Нордестина (Viola Nordestina). Хөг: A3 A2, D4 D2, F#4 F#3, A3 A3, D4 D4 or A3, D4, G4 G4, B3 B3 B3, E4 E4 E4. 4. Португалийн 550 мм урттай, 12/5 ган чавхдаст Виола Тоэира гитар (Viola Toeira), Хөг: A3 A3 A2, D3 D3 D2, G3 G2, B3 B3, E3 E3. XIX зуун, 5. Бразилын 650 мм урттай, ган болон нейлонон 7 чавхдаст Виола Сэте Кордас (Violao Sete Cordas), Хөг: C2, E2, A2, D3, G3, B3, E4 or B2, E2, A2, D3, G3, B3, E4, ХХ зуун.

 

 

1. Мексик Гитаррон (Guitarrón Mexicano), 2. Испани, Мексик, Латин Америкийн Гитаррон (Guitarron) буюу Том Гитар (large guitar), 3. Зургаан нейлонон чавхдаст Гитаррон Каяано (Guitarrón cuyano) буюу Аргентин Гитаррон (Аrgentino Guitarrón) нь Сонгодог гитар буюу Испани гитараас харьцангуй том овор хэмжээтэй байдаг. Хөг: B' E A d f# b

 

 

Чили Гитаррон (Guitarron Chileno)

 

 

1. Супертон Мандолин Гитар (Superton Mandolin Guitar). 1961 он, 2. Gibson пүүсийн Мандолин Гитар (Superton Mandolin Guitar)

 

 

Өвөрмөц цахилгаан гитарууд (Unusual electric guitar)

 

 

Америкийн зохион бүтээгч Аллан Гиттлэрийн (Allan Gittler) Гиттлэр гитар (Gittler Guitar) буюу Загасны ясан биет Гиттлэр гитар (Fishbone Gittler guitar)

 

 

1. Америкийн Бруклин хотын Fodera пүүсийн тав болон дөрвөн чавхдаст Фодера Арга билиг аргил цахилгаан гитар (Fodera Yin Yang four & 5 String electric bass guitars), 2. Гурван чавхдаст Банжо (Three String Banjo), 3. Gibson пүүсийн Рагэлли арчтоп гитар (Pagelli archtop guitar)

Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 7 (2)
Бразильд XIX зуунд бүтээгдсэн 550 мм урттай 12/5 ган чавхдаст Виола Куэлуз гитар (Viola De Queluz)
Португали,Бразилын Долоон чавхдаст Виолао гитар (Seven string Violão)
Эквадорын Бандолин (Bandolin)
Боулинг гитар (Guitar Bowling)
Есөн чавхдаст Аргил гитар (Nine String Bass Guitar)
Австралийн Нортон аргил цахилгаан гитар (Norton bass Guitars)