Ч
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 4 (2)
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 4 (2)

 

Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг

 

 

Гибсон гитар (Gibson guitars)

 

 

Латвийн Руни бичиг бүхий Коклэ ятга (Kokle ancient zither that with runic writing) 1282 он

 

 

Латвийн Коклэ ятга (Kokle zither)

 

 

Тороп-юх (Torop yukh) буюу Тоор-сапт-юх (Toop sapt yukh arched harp) нуман ятга. Анхлан таван чавхдастай Тогоруу болон Галуу шувууны хэлбэртэйгээр (Crane and goose head arched Harp) үйлддэг байсан бол хожим морин толгойтой (Horse head arched Harp) 7-9 чавхдастай болжээ.

 

 

1. Хасаг, Ногай, Халимаг Монголын Домбра (Dombra), 2. Кельт ятга (Celtic harp)

 

 

Филиппиний Бонток, Калинга ястаны Колитонг 6 чавхдаст хулсан ятга (Kolitong bamboo polychordal tube zither)

 

 

Португали, Хойд Америкт тархсан Таропатч гитар (Taropatch guitar)

 

 

Өмнөд Америк, Андын нуруу, Боливийн Ронроко (Ronroco)

 

Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 4 (2)
Пенсильваны Фолк гитар (Folk Guitar). XIX зуун
Баруун Сибирь Ханты-Мансийн Нарс-юх ятга (Nares-yukh)
Энэтхэгийн Тамилын Язх ятга: 21 чавхдастай Пэри язх (Peri yazh), 19 чавхдастай Макара язх (Makara yazh), 14 чавхдастай Сакота язх (Cakota yazh), 7 чавхдаст Кэнкотти язх (Cenkotti yazh), Маил буюу Тогосон язх (Mayil Yazh), Вил язх буюу нуман язх (Vil Yazh)
Хойд Энэтхэгийн Сурсингар (Sursingar)
Германд 1670 онд бүтээгдсэн Арфанетта ятга (Arpanetta) ятга. Зүүн талдаа 36 чавхдаст, Баруун талдаа 73 чавхдас бүхий хөгжмийн зэмсэг.
Бостоны хөгжмийн зэмсэг урлаач Чарльс Стамкэгийн (Charles Stumcke) 1853 онд бүтээсэн Шерр хэв маягийн ятган гитар (Scherr-style harp-guitar)