Ч
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг

 

 
1. Конгын Холо (Holo) омгийнхоны Калибэти (Kalumbeti) ятга 2. Конгын Кунди ятга Kundi Harp
 
 
Конгын Мангбэту нуман ятга (Mangbetu harp)
 
 
Камбожын Баён нуман ятга (Bayon arched harp)
 
 
Тай үндэстний Карэн ятга (Karen harp)
 
 
 
1. Эртний Ромын Китара ятга (Romanesque Cítara harp), 2. Гүржийн Чанги (Tschangi) ятга
 
 
Африкын Конгын Донну нуман ятга (Donnu Arched Harp)
 
 
1. Конгын Банда Тогво омгийнхоны ятга (Banda Togbo harp), 2. Конгын Зандэ омгийнхоны ятга (Zande Harp), 3. Африк зааны ясан эргийн Ваулэ соёлд хамаарах ятга (Harp from the Baule culture), Зааны ясан эргийн Сэнуфу омгийнхоны товшууран ятга (Senufu Lute Harp)
 
 
 
1. Португали Ражао гитар (Rajao), 2. Өмнөд Африкийн Рамкиэ гитар (Ramkie)
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Жүүдээс гаралтай Этиопын Бэганна ятга (Begena / Beganna Lira)
Афганистаны Нуристан мужын дөрвөөс таван чавхдаст Кафир (Kafir), буюу Важи нуман ятга (Waji / Vaji), Важ (Vaj), Важ вуж нуман ятга (Waj wuj arched harp)
Tanzanian harp
Конгын Кундхи ятга (Kundhi harp)
Этиопын Киннор ятга (Ethiopian Kinnor harp)
Төв Африкийн Луба омгийнхоны Луба ятга (Luba Harp)
Бенгал Сурсанга (Bengal Sursanga) 1880 он