Ч
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 16 (2)
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 16 (2)

 

Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Америкийн Роджер Садовски (Roger Sadowsky) 1979 онд үүсгэн байгуулсан Sadowsky Guitars пүүсийн Садовски цахилгаан гитар (Sadowsky electric guitar), 2. Америкийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Том Кэклер (Tom Keckler), Чарли Лайн (Charlie Lawing), Крис Ловелл (Chris Lovell) нар 1984 онд үүсгэн байгуулсан Saint Blues Guitar Workshop пүүсийн Блюз гитар урлан цахилгаан гитар (Electric guitar by Blues Guitar Workshop)

 

 

1. Өмнөд Солонгосын хөгжмийн зэмсэг урлаач Ли Хе-Ик (Lee Hyo-Ik) 1958 онд үүсгэн байгуулсан Samick Musical Instruments пүүсийн Сэмайк гитар (Samick guitar), 2. Америкийн Карл Сандовал (Karl Sandoval) 1979 онд үүсгэн байгуулсан Sandoval Guitars пүүсийн Сандовал гитар (Sandoval guitar)

 

 

1. Америкийн Дэвид Шектер (David Schecter), Хершель Бланкеншип (Herschel Blankenship), Шэл Хорлик (Shel Horlick) нар 1976 онд Schecter Guitar Research пүүсийг үүсгэн байгуулжээ. Шэртер гитар (Schecter guitar), 2.Америкийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Ричард Хувер (Richard Hoover) 1976 онд үүсгэн байгуулсан Santa Cruz Guitar пүүсийн Санта Круз гитар (Santa Cruz guitar)

 

 

1. Канадын гитар урлаач Роберт Годин (Robert Godin) үүсгэн байгуулсан Godin Guitars пүүсийн Seagull буюу Цахлай брэнд.  Цахлай гитар (Seagull guitar), 2. Их Британийн гитар урлаач Бернс Лондон (Burns London), Жек Гулдер (Jack Golder) Норман Хоулдер (Norman Houlder) нарын бүтээсэн Шерголд цахилгаан гитар (Shergold electric guitar)
 
 
 
 
1. Америкийн гитар урлаач Стюарт Спектор (Stuart Spector) 1974 онд үүсгэн байгуулсан Spector пүүсийн Спектор гитар (Spector guitar), 2. Америкийн Squier пүүсийн Скауэр гитар (Squier guitar)
 
 
1. Калифорнийн хөгжимчин, зохион бүтээгч Харви Старр (Harvey Starr) 1986 онд үүсгэн байгуулсан Starr Labs пүүсийн Старр Лэбс дижитал гитар (Starr Labs MIDI guitar), 2. Америкийн зохион бүтээгч Нэд Стэйнбергер (Ned Steinberger) 1979 онд үүсгэн байгуулсан Steinberger пүүсийн Стэйнбергер гитар (Steinberger guitar)
 
 
 
 
1. Нью-Джерси хотын Oscar Schmidt пүүсийн Стелла брендийн гитар (Stella brand guitar), 2. Калифорнийн гитар урлаач Жон Зур (John Suhr), Стив Смит (Steve Smith) 1997 онд үүсгэн байгуулсан Suhr Guitars пүүсийн Зур гитар (Suhr guitar)
 
 
 
 
1. Шведийн Sundberg Guitars пүүсийн Сандберг гитар (Sundberg guitars), 2. Их Британийн Алан Вуттон (Alan Wootton), Мэри Вуттон (Mary Wootton) нарын 1952 онд үүсгэн байгуулсан Supersound guitars пүүсийн Суперсаунд гитар (Supersound guitars)
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг 16 (2)
Японы цахим инженер Икутаро Какехаши (Ikutaro Kakehashi) 1972 онд үүсгэн байгуулсан Roland Corporation пүүсийн Роланд цахилгаан гитар (Roland electric guitar)
Финляндийн гитар урлаач Юха Рюкэнгес (Juha Ruokangas) 1995 онд үүсгэн байгуулсан Ruokangas Guitars пүүсийн Рюкэнгес цахилгаан гитар (Ruokangas electric guitar)
Америкийн Рэнди Кралэ (Randy Curlee) 1975 онд үүсгэн байгуулсан S.D. Curlee guitars пүүсийн Кралэ цахилгаан гитар (S.D. Curlee electric guitar)
Америкийн Шот Жексон (Shot Jackson) Бадди Эммонс (Buddy Emmons) нарын Шо Бауд гишгүүрт ган гитар (Sho-Bud pedal steel guitars)
Чикагогийн Ян Щнеллер (Ian Schneller) 1984 онд үүсгэн байгуулсан Specimen Products пүүсийн Спесимен гитар (Specimen guitar)
Америкийн Такома хотын зохион бүтээгч Янш Чен (Young Chang) 1991 онд үүсгэн байгуулсан Tacoma Guitars пүүсийн Такома гитар (Tacoma guitar)
Бразилын Tagima пүүсийн Тагима гитар (Tagima guitar)