Ч
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг (2)
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг (2)

Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг

 

 

Дундад зууны Испанийн Балдоса (Baldosa) товшуур. Харин уг товшуурыг Европд Бандола (Bandola), Мандола (Mandola), Пандура (Pandura), Виуэла Пенола (Vihuela Penola) хэмээн нэрлэдэг ажээ.

 

 

Канад ятга (Canadian Zither)

 

 

Ренессанс гитар (Renaissance guitar). Уг гитарыг 1552 онд Францын хөгжмийн зохиолч, хөгжимчин, хөгжмийн зохиол хэвлэгч Гийом де Moрлае )Guillaume de Morlaye)(1510 -1558) бүтээжээ.

 

 

1. Шинэ Гвинейн Жук Лэлэ товшуур (Juk Lele), 2. Канад Дульцимер (Canadian Hammered dulcimer)

 

 

Осетины Ибэкс буюу Янгир босоо ятга (Ossetians Ibex harp)
 
 
 
 
Унгарын Китара ятга (Hungarian citera)
 
 
Лес Пол (Les Paul)  Лестер Полстусс Уильямын (Lester William Polsfuss)  Лес Пол гитар (Les Paul guitar)
 
 
Канадын Godin Guitars пүүсийн Годин гитар (Godin Guitars)
Чавхдаст хөгжмийн зэмсэг (2)
Турк, Иран, Дундад Азийн ард түмнүүдийн дунд тоглогддог Шахруд (Shahrud) буюу Хаан бийвлиг
Филиппиний Хэгалайн товшуур (Hegelung)
Францын Полинези болон Таити арлын Укарэрэ (Ukarere) товшуур. Уг товшуурыг өөрөөр Таити банжо (Tahitian banjo), Таити Укулеле (Tahitian Ukulele) хэмээн нэрлэдэг.
Баруун Африк, Гамбын Континго (Kontingo) товшуур. Уг товшуурыг өөрөөр Континг (Konting), Нгони (Ngoni), Кони (Koni), Нкони (Nkoni), Коотинг (Koonting) хэмээн нэрлэдэг.
Чилийн Ажаю гитар (Ajayu)
Венесуэлийн Бандола Лланэра (Bandola Llanera)
Канадын Godin Guitars пүүсийг үүсгэн байгуулагч Роберт Годины (Robert Godin) Годин гитар (Godin Guitars)