Цоохондой

 

 

Монголын улаан номонд орсон амьтад

 

 

Цоохондой Латинаар: Felis lybica forster. Цоохондой нь хөхтөн амьтны махчдын баг болох Мийн овогт багтдаг. Элсэн дов, сондуулт бут сөөг, хотос хоолой , сухай , загтай элсэн манханаар тохиолддог. Алтайн өвөр говь, Өмнөговь, Дорноговийн өмнөд хэсгээр тархсан.

 

 

:Холбоотой мэдээлэл.

 

1. Монголын улаан номонд орсон амьтад

2. Муур

Цоохондой
Цоохондой